Formanden

Søren Skov Nielsen. Har dykket siden 2009 og er uddannet Advanced Open Water Diver

 

Kassereren

Jan Justesen. Har dykket siden 1986 og er udannet CMAS*** sportsdykker

Næstformand

Michael Fjord. Har dykket siden 2013 og er uddannet CMAS*** sportsdykker.

 

bestyrelsesmedlem
Kim Nielsen. Har dykket siden 1986 og er uddannet CMAS*** sportsdykker. 
Bestyrelsesmedlem
Jesper Fjord  Har dykket siden 2009 og er uddannet Padi Advanced Open Water Diver
bestyrelsesmedlem
Henning Jørgensen Har dykket siden 1986 og er uddannet CMAS*** sportsdykker.
Bestyrelsesmedlem
Klaus Hamkens. Har dykket siden 1997 og er uddannet CMAS*** Instruktør
Suppleant
Kim Krusbæk Jützler. Har dykket siden 1995 og er uddannet CMAS** Intruktør.
 
Suppleant

 Er det dig vi mangler her som suppleanter.